Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την UniSystems για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης συστημάτων υπολογιστικών υποδομών του.

Ειδικότερα, το έργο αφορά δύο υποέργα. Το πρώτο, η κατακύρωση του οποίου έγινε στις 122.502 ευρώ, έχει να κάνει με την προμήθεια παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης τού υλικού και του λογισμικού, που διεκπεραιώνει τον κύριο τρόπο μετάδοσης δεδομένων -VBI- του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (μέσω του τηλεοπτικού σήματος).

Το δεύτερο υποέργο,  η κατακύρωση του οποίου έγινε στις 21.270 ευρώ, αφορά την προμήθεια παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του υλικού και του λογισμικού, που διεκπεραιώνει τον εναλλακτικό τρόπο μετάδοσης δεδομένων -VBI- του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (μέσω dialup σύνδεσης).