Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ ενέκρινε, σύμφωνα με πληροφορίες, τη δέσμευση πίστωσης 241.800 ευρώ για την αναβάθμιση και συντήρηση του πληροφοριακού του συστήματος.

Σκοπός του έργου είναι να αναβαθμίσει το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα ώστε να καλύπει τις λειτουργίες του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ.