Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην UniSystems τη 2η εκτελεστική σύμβαση στο πλαίσιο της συμφωνίας πλαίσιο για το έργο «Ανάπτυξη νέων εφαρμογών και επέκταση λειτουργικότητας ΟΠΣ».

Συνοπτικά, το αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και η επέκταση λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του οργανισμού στις κάτωθι κατηγορίες υπηρεσιών: Υπηρεσίες ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών (Σύστημα Κέντρου Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών), υπηρεσίες συντήρησης εφαρμογών (Κεντρικό ΟΠΣ – e ΔΑΠΥ – Σύστημα Κέντρου Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών), υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας (SLA) & συντήρησης εφαρμογών – ΕΟΠΥΥ.Net, υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης έργου και υπηρεσίες επιχειρησιακής ανάλυσης και αρχιτεκτονικής εφαρμογών. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 763.650 ευρώ.