Ο ΑΔΜΗΕ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην BYTE την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών & προηγμένων υπηρεσιών ψηφιακών υπογραφών.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και αδειών χρήσης, υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού & λογισμικού, υπηρεσίες εκπαίδευσης, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, upgrade και support των αδειών χρήσης λογισμικού και υπηρεσίες ανάπτυξης νέων λειτουργιών. Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 75.320 ευρώ.