Η ΕΡΓΟΣΕ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Xerox Hellas την «προμήθεια και εγκατάσταση ενιαίου δικτυακού περιβάλλοντος διαχείρισης Managed Print Services (MPS), καθώς και συναφών υπηρεσιών εκπαίδευσης και πενταετούς συντήρησης μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης». Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 141.300 ευρώ.