Η νέα έκδοση της πλατφόρμας λογισμικού MELO - Digital School με ανανεωμένο γραφικό σχεδιασμό και πλήθος νέων δυνατοτήτων θα είναι διαθέσιμη από τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η πλατφόρμα MELO αποτελεί μια καινοτόμα διεθνή πλατφόρμα λογισμικού ψηφιακής μάθησης και είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης της RDC Informatics στο χώρο των συστημάτων εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning). Βασισμένη σε τεχνολογίες αιχμής της Microsoft και ακολουθώντας τα διεθνή standards στο χώρο του e-Learning (SCORM, AICC, TinCan) η πλατφόρμα MELO μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων περιβαλλόντων e-learning σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, υποσχόμενη μοναδικές εμπειρίες ψηφιακής μάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Καλύπτει όλες τις ανάγκες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και προσαρμόζεται εύκολα σε οποιοδήποτε μοντέλο μάθησης χρησιμοποιείται (εξ΄αποστάσεως, συνδυαστικά (blended), ψηφιακή αίθουσα κ.λπ.). Ειδικά για την κάλυψη όλων των σύγχρονων απαιτήσεων στη «ζωντανή» τηλεκπαίδευση, η πλατφόρμα MELO χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική των sockets στην υλοποίηση των εικονικών αιθουσών της, συνεργάζεται με κορυφαίες λύσεις μετάδοσης multimedia (skype, clickmeeting, gotowebinar, webex, ustream, livestream, youtube, κ.λπ).