Η Forthnet ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Vodafone-Πάναφον προχώρησε στην αγορά 115.719 κοινών μετοχών της Forthnet.

Πλέον η Vodafone-Πάναφον κατέχει στη Forthnet ποσοστό 6,51% που αντιστοιχεί σε 7.162.751 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που ανέρχεται σε 110.097.185.