Την είσοδο δύο νέων Ανεξάρτητων-Μη Εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό της Συμβούλιο ανακοίνωσε η ΔΙΑΣ Α.Ε., ο Εθνικός Φορέας Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών (ACH).VΟ λόγος για τους Κώστα Λουκά και Παναγιώτη Ταμπούρλο, οι οποίοι εντάχθηκαν στο Δ.Σ. με σκοπό να προσφέρουν στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του πλαισίου της Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρείας.

Το who is who των δύο νέων μελών
Ο Κώστας Λουκάς εργάζεται ως Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής Δημοσίου Τομέα για τη Microsoft στη διευρυμένη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) από τον Δεκέμβριο του 2023. Στη Microsoft EMEA, συνεισφέρει στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής, διευθύνοντας ομάδες πωλήσεων, μάρκετινγκ και τεχνολογικής υποστήριξης, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα μέσω λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης και Cloud.

Ο Παναγιώτης Ταμπούρλος κατά το παρελθόν έχει εργαστεί σε μια σειρά από πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ συμμετέχει ως Ανεξάρτητο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στη ΔΕΣΦΑ και στην Orange Telecom Romania, καθώς επίσης και ως Ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Cosmote Payments. Παράλληλα, ο κ. Ταμπούρλος έχει θητεύσει ως Ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), καθώς επίσης και ως Ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην COSMOTE και στην Επιτροπή Ελέγχου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ).