Ο Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη - Grecotel, με ηγετική θέση στο χώρο των επιχειρήσεων τουρισμού στην Ελλάδα, συνδέθηκε στο δυναμικά αναπτυσσόμενο B2B δίκτυο ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Entersoft) για την αυτοματοποιημένη καταχώριση και αρχειοθέτηση των παραστατικών που παραλαμβάνει από τους προμηθευτές.

Η Grecotel ανταλλάσσει καθημερινά έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όγκο παραστατικών με τους προμηθευτές της, τα οποία διαχειριζόταν με παραδοσιακές μεθόδους καταχώρησης. Με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των εμπορικών της σχέσεων και τα win-win οφέλη σε όλο το εύρος της των συνεργασιών της, η Grecotel μείωσε το διαχειριστικό κόστος κατά 65% εφαρμόζοντας τη λύση  R@L e-Invoicing ΕDI της Retail@Link, όπου η ανταλλαγή δεδομένων και καταχώρηση παραστατικών γίνεται αυτοματοποιημένα, ενώ οι στοχευμένοι έλεγχοι εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ροή της διαδικασίας. Τα οφέλη  πολλαπλασιάζονται με τη συνδυαστική υλοποίηση της λύσης R@L e-Archiving BizdocEE για την ασφαλή ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εγγράφων με δυνατότητα εύκολης ανίχνευσης.