Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Helleniq Energy. Στόχος του είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του τρόπου εργασίας, η βελτίωση της εταιρικής απόδοσης, αλλά και η επέκταση σε νέες περιοχές επιχειρηματικής δραστηριότητας Πρόκειται για μία επένδυση που ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ, στα 4 χρόνια που «τρέχει» το πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα αποτελέσματα θεωρούνται ικανοποιητικά, αφού έχει δημιουργήσει σημαντικό οικονομικό όφελος σε επίπεδο ομίλου. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, αυτό αποτιμάται, σωρευτικά, στα 70 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι τα επόμενα δυο χρόνια θα συνεισφέρει τουλάχιστον άλλα 100 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, σημαντικά είναι τα οφέλη που έχει προσφέρει και στους τομείς της ασφάλειας και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης κινδύνων, στη δραστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες και εισάγει βέλτιστες πρακτικές μέσα από ένα πλήθος δράσεων και έργων, που εκτείνονται σε 3 βασικούς άξονες:
α. Ψηφιοποίηση βιομηχανικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με σύγχρονες τεχνολογίες Industry 4.0: Δημιουργία Ψηφιακού Διυλιστηρίου, με την επιδίωξη να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο, συνεργατικό, διασυνδεδεμένο διυλιστήριο. Επέκταση των ψηφιακών λύσεων στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
β. Ψηφιοποίηση λιανικής εμπορίας, με στόχο τα πρατήρια του μέλλοντος να προσφέρουν νέες ψηφιακές λειτουργίες, e-mobility, βελτιωμένη πληροφόρηση και πληρέστερη εξυπηρέτηση, τόσο για τους πελάτες όσο και για τους συνεργάτες τους.
γ. Ψηφιοποίηση ομιλικών λειτουργιών, με στόχο αποδοτικότερες εταιρικές λειτουργίες μέσω αυτοματισμών και αποτελεσματικότερες αποφάσεις, αξιοποιώντας ένα μεγάλο εύρος δεδομένων. Μέρος αυτών είναι και η δημιουργία του νέου Ψηφιακού Πυρήνα, με τον εκσυγχρονισμό του κεντρικού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης
Χωρίς αμφιβολία η «επανάσταση» που επιφέρει η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης συνοδεύεται από την δημιουργία καινούργιων φιλοδοξιών και το άνοιγμα νέων οριζόντων. Οι διεθνείς και εγχώριες τάσεις μαρτυρούν μία προσήλωση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους τομείς, με στόχο να γίνει πιο πρακτική, βιώσιμη και ενσωματωμένη στην καθημερινή μας ζωή. Με βάση τα παραπάνω, ο όμιλος έχει υιοθετήσει μία στρατηγική αξιοποίησης τεχνικών ΑΙ ο οποίος κινείται στους εξής άξονες /λύσεις:Predictive AI & Data Science, Generative AI, AI agents & Chatbots, Decision Intelligence, Smart Robotics (συμπεριλαμβανομένου Robotic Process Automation).

Τέλος, η στρατηγική GenAI της εταιρείας αποτελείται από 2 πυλώνες: Ενίσχυση της παραγωγικότητας για τους ανθρώπους της, αυξάνοντας την ατομική παραγωγικότητα στις καθημερινές λειτουργίες (μέσω αξιοποίησης της τεχνολογίας Copilot της Microsoft) και εξειδικευμένες επιχειρηματικές λύσεις (custom business use case).