Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος Μικρών δορυφόρων, προϋπολογισμού 200,3 εκατ. ευρώ, με την απόφαση ένταξής του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο θα πραγματοποιηθεί με την τεχνική αρωγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ, European Space Agency – ESA). Ειδικότερα ο ESS θα παρέχει τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του έργου από άκρο σε άκρο (end-to-end) σύμφωνα με το συμπεφωνημένο πλάνο υλοποίησης.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης, το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα Μικρών δορυφόρων αποτελείται από τον Διαστημικό Τομέα (Space Segment), τον Επίγειο Τομέα (Ground Segment) και τις αναβαθμίσεις των επίγειων υποδομών (Terrestrial Infrastructure upgrades).

Το διαστημικό μέρος του έργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη, κατασκευή, εκτόξευση και θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία συστοιχίας μικροδορυφόρων σε απόκριση ευρωπαϊκών και εθνικών αναγκών. Οι μικροί δορυφόροι θα ενσωματώνουν συναφή ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση αναγκών που πρωτίστως αφορούν στην ασφαλή συνδεσιμότητα π.χ. τηλεπικοινωνίες, κβαντική κρυπτογράφηση, για την εξυπηρέτηση σκοπών Εθνικής Ασφάλειας και δευτερευόντως ειδικό εξοπλισμό ολοκληρωμένων τεχνολογικών υπηρεσιών για υπηρεσίες πολλαπλής χρήσης π.χ γεωεπισκόπηση για την εξυπηρέτηση αναγκών που αφορούν στη ναυτιλία, στην τοπογραφία, στην επιτήρηση συνόρων, στην πολιτική προστασία, στην προστασία περιβάλλοντος καθώς και άλλους τομείς της εθνικής ασφάλειας, πολιτικής και οικονομίας.

Ο επίγειος τομέας του έργου αφορά στην επίγεια απαραίτητη υποδομή που περιλαμβάνει την χρησιμοποίηση υφιστάμενων ήδη επιχειρησιακών ή προς αναβάθμιση εθνικών επίγειων υποδομών (π.χ. τα τηλεσκόπια Χελμού, του Σχίνακα και του Χολομώντα, το Κλειστό Δορυφορικό Δίκτυο – GreeCom) καθώς και την υλοποίηση νέων απαραίτητων επίγειων υποδομών, με στόχο την βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού και οικονομικού οφέλους για τη χώρα, την αναβάθμιση της ασφάλειας της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας, των κρίσιμων υποδομών της χώρας καθώς και των εμπορικών και λοιπών υπηρεσιών ασφαλείας.