Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκε το έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ, προϋπολογισμού 39 εκατ. ευρώ. Βασικός στόχος του έργου είναι η -σε πραγματικό χρόνο – εκκαθάριση όλων των δαπανών των παρόχων, η οποία θα οδηγήσει σε εξορθολογισμό αλλά και καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών του Οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται πλήρης ψηφιακή αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ που περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις όπως παροχή υπηρεσιών:

διασφάλισης ποιότητας και τεχνικής υποστήριξης:

  • υποστήριξης α’ και β’ επιπέδου για εφαρμογές ΤΠΕ
  • προμήθειας, ανάπτυξης και παραμετροποίησης λογισμικού και λοιπών υποστηρικτικών συστημάτων

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται ο επανασχεδιασμός του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ με την προμήθεια, μεταξύ άλλων, συστημάτων: ERP, διαχείρισης πληροφοριών για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υπηρεσίας φροντίδας, διαχείρισης φαρμακείων, διαχείρισης πληροφοριών για μη φαρμακευτικά προϊόντα, ηλεκτρονικών προμηθειών κ.α.