Ο ΟΤΕ, με υπεργολάβους της εταιρείες Knowledge Broadband, Indigital και Grand Thornton, ανέλαβε σύμφωνα με πληροφορίες για λογαριασμό της ΚτΠ την υλοποίηση του έργου «Παραγωγική λειτουργία και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείριση Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)».

Πρόκειται για το τμήμα 1 του έργου που φέρει τον τίτλο «Παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ». Η αξία της σύμβασης που ανατέθηκε στον ΟΤΕ ανέρχεται στα 2,32 εκατ. ευρώ. Οι υπηρεσίες που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος είναι μεταξύ άλλων:

  • Τεκμηρίωση και υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ).
  • Επίλυση «τετριμμένων» τεχνικών ή επιχειρησιακών θεμάτων, ή τυχόν νέα παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υλοποιήσεων ή /και της πλατφόρμας.
  • Υλοποίηση Αιτημάτων αλλαγών/προσθηκών λειτουργικότητας στις υλοποιήσεις που έχουν γίνει.
  • Εκπαίδευση χρηστών που χρησιμοποιούν την Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) σε όλο τον κύκλο ζωής των επενδύσεων
  • Πιλοτική και Δοκιμαστική λειτουργία της Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ).