Η Eθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) ΑΕ υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον ΟΤΕ η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών δικτύωσης για τη λειτουργία του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HePoS (Hellenic Positioning System.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ο ΟΤΕ θα προσφέρει:
– Υπηρεσίες διασύνδεσης της κεντρικής γραμμής MPLS IP VPN 4MBps με παροχή εξοπλισμού στο Κέντρο Έλεγχου στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΚΧΑ ΑΕ
– Υπηρεσίες δικτύωσης για τη λειτουργία των κύριων γραμμών επικοινωνίας μεταξύ των Σταθμών Αναφοράς και του Κέντρου Ελέγχου του συστήματος
– Υπηρεσίες δικτύωσης για τη λειτουργία των δευτερευουσών (εφεδρικών) γραμμών επικοινωνίας μεταξύ των Σταθμών Αναφοράς και του Κέντρου Ελέγχου του συστήματος
– Υπηρεσίες δικτύωσης για την για εξασφάλιση ανεξάρτητης απομακρυσμένης διαχείρισης εξοπλισμού των Σταθμών Αναφοράς
– Υπηρεσίες παροχής συνδέσεων για την επικοινωνία χρηστών του συστήματος με το Κέντρο Ελέγχου μέσω GSM/DATA
– Υπηρεσίες μετάπτωσης
– Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου VPN και υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών
Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 274.577 ευρώ.