Το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ) υπέγραψαν σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΝΕΤ-VIS, που συνδέει το Υπουργείο Εξωτερικών μέσω 141 κόμβων με τις πρεσβευτικές και προξενικές Αρχές της Ελλάδας, σε 83 χώρες.

Η αναβάθμιση αυτή του δικτύου ΝΕΤ-VIS θα μπορέσει να υποστηρίξει, πέρα από το ηλεκτρονικό Σύστημα Θεωρήσεων (βίζες), και τα υπό υλοποίηση συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το ΕΤΙΑS (European Travel Information and Authorization System) ως και το Entry – Exit System, τα οποία πρόκειται στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να εισαχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος “Smart boarders” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, η σύμβαση προβλέπει αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και την εκπαίδευση προσωπικού του ΥΠΕΞ. O συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 26,1 εκατομμύρια Ευρώ, που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας». Η διάρκεια της σύμβασης είναι 4,5 χρόνια (έως 31.12.2022), με δυνατότητα επέκτασης για άλλα 4,5 χρόνια. Η σύμβαση υπογράφηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών, Τέρενς Κουίκ, και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου ΟΤΕ, Μιχαήλ Τσαμάζ.