Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τον ΟΤΕ για την προμήθεια νέων αδειών χρήσης του λογισμικού Oracle, καθώς και την παροχή των νεότερων εκδόσεων και πακέτων επικαιροποιήσεων (patches) των υφιστάμενων αδειών Oracle, ώστε να αναβαθμιστούν στο τελευταίο εμπορικά διαθέσιμο επίπεδο.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την προμήθεια αδειών για Oracle Database Enterprise Edition (672 τεμάχια), Oracle Diagnostic Management Pack (704 τεμάχια), Oracle Tuning Management Pack (800 τεμάχια) και Oracle Partitioning (250 τεμάχια), όπως και τη συντήρηση υφιστάμενων αδειών.
Η κατακύρωση του έργου έγινε στα 1.308.853 ευρώ (με ΦΠΑ).