Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στον ΟΤΕ το διαγωνισμό για το έργο «Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου & Ασφαλείας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 17,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), για την περίοδο από 1 Φεβρουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.