Το Υπουργείο Υγείας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στον ΟΤΕ την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του έργου του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.Ε.Π.Υ.) «Ολοκληρωμένο Σύστημα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.Ε.Π.Υ.) για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των Φορέων Υγείας με στόχο τη Διαχείριση Περιστατικών Εκτάκτου Ανάγκης και Κρίσεων Υγειονομικής Φύσεως».

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 428.420 ευρώ (με ΦΠΑ).