O Νικόλαος Μπρίκης, Tech Consultant Team Lead της EMC Hellas, μιλάει στο netweek για τη σημασία του storage cloud, τις λύσεις που προσφέρει η εταιρεία του σε αυτή την περιοχή και για τους λόγους που μια επιχείρηση σήμερα θα έπρεπε να μεταβεί στο cloud.

netweek: Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι τρεις λόγοι μετάβασης στο cloud για μια επιχείρηση σήμερα και ποιος είναι ο ρόλος του storage cloud, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των δεδομένων;
Νικόλαος Μπρίκης: Υπάρχουν αναμφίβολα πολλοί λόγοι για να μεταβεί κανείς στο cloud. Καταρχήν, είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων. Δεν αναφέρομαι μόνο στα κλασικά λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται με τη Διεύθυνση Πληροφορικής (ενοίκια, εξοπλισμούς κ.λπ.), αλλά και σε εκείνα που σχετίζονται με το έμψυχο δυναμικό. To cloud προσφέρει περισσότερες ευκολίες και ευελιξία, με ταυτόχρονη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον άνθρωπο στη μηχανή.

Αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι θα μειωθούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Πληροφορικής σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά ότι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της. Ο δεύτερος λόγος για τη μετάβαση στο cloud είναι η ενίσχυση της εισροής εσόδων στην εταιρεία. Αυτό οφείλεται στις δυνατότητες που δίνει το cloud στις επιχειρήσεις να προσφέρουν άμεσα υπηρεσίες προς τους πελάτες τους.

Ο τρίτος λόγος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε για τις υφιστάμενες είτε για τις νέες εφαρμογές, εξασφαλίζοντας καλύτερα SLAs. Το πιο κρίσιμο κομμάτι για την Πληροφορική είναι τα δεδομένα και η διαχείρισή τους και κατ’ επέκταση το κομμάτι του storage. Η αποθήκευση των δεδομένων, λοιπόν, γίνεται ακόμα πιο σημαντική για το cloud, αφού απαιτείται μια κεντροποιημένη διαχείριση των δεδομένων. Η διαδικασία διαχείρισης, επεξεργασίας και μεταφοράς των δεδομένων δεν είναι απλή.

Η ευελιξία του cloud δεν είναι εφικτή αν δεν επιτευχθεί το virtualization στο storage. Κατά συνέπεια το storage cloud είναι πολύ σημαντικό.Ο σωστός σχεδιασμός του πώς και πού πρέπει να αναπτυχθεί η υποδομή storage, απαιτεί μήνες προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι καλύπτονται όλες οι ανάγκες ασφάλειας, ευελιξίας, αξιοπιστίας, αδιάλειπτης λειτουργίας, ικανοποίησης των SLAs κ.λπ.

Το εξειδικευμένο προσωπικό που θα προσαρμόσει την υποδομή σε αυτές τις ανάγκες είναι απαραίτητο. Παράλληλα, ο σωστός σχεδιασμός εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία και την άμεση ανταπόκριση σε νέα SLAs που προκύπτουν με το πέρασμα του χρόνου και τις νέες απαιτήσεις που αναπτύσσονται σε κάθε οργανισμό. Στην EMC επιδιώκουμε να προσδώσουμε τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, ένα χαρακτηριστικό που δεν υπήρχε παλαιότερα στις λύσεις storage.

netweek: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του VMAX Cloud Edition και τι ανάγκες καλύπτει; Για ποιους λόγους θα πρέπει μια επιχείρηση να το επιλέξει;
Νικόλαος Μπρίκης: To VMAX Cloud Edition προσφέρει αυτήν ακριβώς την ευελιξία στο storage που μόλις σας ανέφερα. Οντας enterprise level solution, μπορεί να προσφέρει άμεσα χώρο για τα δεδομένα – ικανοποιώντας συγκεκριμένα SLAs που καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης- χωρίς ωστόσο να χρειάζονται ειδικές γνώσεις για το σχεδιασμό του ή να απαιτείται πρόσθετος χρόνος υλοποίησής του.

To VMAX Cloud Edition απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεγάλες εταιρείες που το χρειάζονται για να καλύψουν δικές τους ανάγκες, όπως επίσης και σε service providers, καθώς έχει σχεδιαστεί ως μια enterprise πλατφόρμα. Συνάμα, προσφέρει self service δυνατότητες – τις κλασικές δυνατότητες που δίνει, δηλαδή, το virtualization και το orchestration του compute κομματιού- ακόμα και στο storage.

Μεταφέρει, κατά κάποιο τρόπο, το επίπεδο διαχείρισης από τον storage administrator στον business owner του service. Καλύπτει όλη την πολυπλοκότητα που υπάρχει στο background με ένα policy driven interface (ένα portal), επιτρέποντας στον business owner να αποφασίσει ο ίδιος τι ανάγκες έχει και πώς θα τις καλύψει, άμεσα και χωρίς να χρειάζεται να μπει σε τεχνικές λεπτομέρειες.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον διαχειριστή μιας εφαρμογής που διανέμεται μέσα από το cloud. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να σχεδιάσει την υποδομή και να ζητήσει από τη Διεύθυνση Πληροφορικής να το υλοποιήσει- αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και δύο μήνες. Με το VMAX Cloud Edition δεν θα χρειαστεί να πάρει ούτε τηλέφωνο.

Θα καθορίσει τι ανάγκες έχει σε αποθηκευτικό χώρο για την εξυπηρέτηση αυτής της εφαρμογής φτιάχνοντας ένα storage policy – π.χ. 20ΤΒ για το primary storage, ένα άλλο αντίγραφο στο data center, protection για corruption των δεδομένων κ.λπ. – το οποίο και ενεργοποιείται άμεσα μέσα από ένα μενού του VMAX Cloud Edition και με ένα απλό πάτημα του κουμπιού.

Αυτό σημαίνει ότι το storage policy μπορεί να το κάνει ο business owner της εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται η εμπλοκή της Διεύθυνσης Πληροφορικής της εταιρείας. Με άλλα λόγια, έχουμε μεταβίβαση κυριαρχίας από τον άνθρωπο στη μηχανή. Παρέχεται, ουσιαστικά, ένα είδος ευφυΐας, ένας αυτοματισμός στο storage. Αποφεύγουμε την πολυπλοκότητα και αντικαθιστούμε τον low level IT administrator με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα.

netweek: Εχουν γίνει υλοποιήσεις του VMAX Cloud Edition έως τώρα:
Νικόλαος Μπρίκης:
Προς το παρόν έχουν γίνει υλοποιήσεις μόνο σε beta φάση, καθώς είναι κάτι που αναπτύχθηκε πρόσφατα, είναι κάτι πολύ καινούργιο, ενώ ανακοινώθηκε επίσημα μέσα στο Μάρτιο. Αποτελεί, δε, τη μετεξέλιξη ενός offering που έχει η EMC εδώ κι ένα χρόνο, το οποίο λέγονταν VMAX Service Providers. Αυτό στόχευε και είχε αναπτυχθεί για μεγάλους service providers παγκοσμίως.

Αφού δοκιμάστηκε εκεί, σε υποδομές μεγάλου μεγέθους, η EMC αποφάσισε να το γενικεύσει. Αλλωστε, αυτές οι υποδομές έχουν νόημα και στα δεδομένα της Ελλάδας, παρόλο που τα μεγέθη δεν είναι τόσο μεγάλα όσο στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και τράπεζες. Καθώς αυτό το offering είχε πολύ καλή υποδοχή και μεγάλη ζήτηση, το παρέχουμε πλέον και ευρύτερα, στη μορφή του VMAX Cloud Edition.

netweek: Πόσο ώριμη πιστεύετε ότι είναι η ελληνική αγορά σήμερα για να προχωρήσει σε έργα cloud;
Νικόλαος Μπρίκης:
Ανέκαθεν οι τεχνολογικές αλλαγές καθυστερούσαν να υλοποιηθούν στη χώρα μας, ίσως διότι αποτελούμε μια μικρή αγορά. Από την άλλη, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων στην Ελλάδα που θεωρούνται μικρομεσαίες. Το cloud απευθύνεται, βέβαια, και στις επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους, ωστόσο, επειδή όπως είπαμε η χώρα μας ακολουθεί με καθυστέρηση τις τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάγκη του cloud έχει αργήσει να εκδηλωθεί σε σχέση με το εξωτερικό.

Παρόλο αυτά πιστεύω ότι η Eλλάδα έχει αρχίσει να προχωράει σε υλοποιήσεις cloud, ίσως διότι έχει περάσει αρκετός χρόνος από τότε που αυτό πρωτοεμφανίστηκε. Οχι τόσο στο public cloud, αυτό δεν είναι ώριμο για τη χώρα μας, όσο στο private cloud, το οποίο είναι πιο εύκολο να υλοποιηθεί στην παρούσα φάση. Οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί και οι τράπεζες έχουν προχωρήσει ήδη στην ανάπτυξη του private cloud, τουλάχιστον όσον αφορά την πτυχή που έχει να κάνει με το virtualization.

Οι οργανισμοί που προωθούν το private cloud στην χώρα μας έχουν ωριμάσει αρκετά στο κομμάτι του virtualization των εφαρμογών τους, εκεί, όμως, που έχουν μείνει πίσω είναι ότι ακόμα δεν έχουν κάνει τη μετάβαση από τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης και λειτουργίας του IT, στο σύγχρονο τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Σε αυτό το μοντέλο μειώνεται η πολυπλοκότητα της υποδομής IT και επιτυγχάνονται περισσότερα πράγματα με λιγότερους ανθρώπους.
 
Η μετάβαση σε αυτό το νέο μοντέλο σκέψης δεν έχει γίνει ακόμα από τους οργανισμούς στη χώρα μας, καθώς αυτοί δεν έχουν ενσωματώσει τους αυτοματισμούς που χρειάζονται, δεν έχουν προχωρήσει, δηλαδή, στο μετασχηματισμό του data center τους σε ένα software defined data center. Πιστεύω, πάντως, ότι αυτό το βήμα θα το κάνουν μέσα στα δύο επόμενα χρόνια.