Η αλλαγή “χτυπά” την πόρτα (και) του storage, με το flash και το object storage να αποτελούν απτά δείγματα disruptive τεχνολογιών. Οι κατασκευαστές storage εξοπλισμού πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις των πελατών, ενώ η ταχύτητα και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας θεωρούνται must.

Για να επιβιώσουν στη νέα πραγματικότητα των περιορισμένων προϋπολογισμών αποθήκευσης και της έντονης αύξησης των δεδομένων, οι επαγγελματίες αναζητούν να λάβουν τη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν αξία για κάθε ευρώ που δαπανούν στις υποδομές αποθήκευσης. Μέχρι πρότινος, τα all-flash arrays (AFAs) θεωρούνταν -εν πολλοίς- είδη πολυτελείας για τα IT datacenters και προορίζονταν για τα περισσότερο ευαίσθητα -σε επίπεδο απόδοσης- workloads. Με τη σταθερή μείωση του κόστους των NAND flash και την πανταχού παρούσα ανάπτυξη τεχνολογιών deduplication και συμπίεσης αύξησης της απόδοσης, βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ένας οργανισμός δεν έχει την πολυτέλεια να απεμπολήσει τα ανώτερα επίπεδα απόδοσης, την αξιοπιστία και τη συνέπεια των AFAs. Δίχως αμφιβολία, οι δίσκοι όχι μόνο δεν έχουν πεθάνει, αλλά στην περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση δεν μοχλεύει το flash, τότε πιθανότατα το storage θα παραμείνει το μεγαλύτερο εμπόδιο στην συνολικότερη ΙΤ υποδομή της.

Το object storage αποτελεί έναν ακόμη τομέα που αναμένεται να κινηθεί βαθύτερα στο mainstream ΙΤ τοπίο. Καθώς οι επιχειρήσεις παλεύουν με τις απαιτήσεις του υβριδικού cloud και της μακροπρόθεσμης διαχείρισης των δεδομένων και της διανομής, η διαχείριση και χειραγώγηση των μεταδεδομένων θα αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη που με τη σειρά της θα ωθεί την αποθήκευση αντικειμένων μακριά από το “φθηνό και βαθύ” χώρο αρχειοθέτησης, επιλέγοντας τη χρήση πρωτογενούς αποθήκευσης. Η υποδομή Hyperconverged (HyperConverged Infrastructure – HCI) έχει εξελιχθεί σε μια καθιερωμένη αρχιτεκτονική υποδομής κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Την ίδια στιγμή, θα κάνει disrupt το τοπίο της αποθήκευσης, δεδομένου ότι παρέχει ένα απλοποιημένο μέσο για την παροχή υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων προς τους πελάτες και τους παρόχους υπηρεσιών χωρίς να απαιτείται βαθιά τεχνογνωσία από την πλευρά του διαχειριστή αποθήκευσης. Ποιες, όμως, είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τομέα του storage κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα; Ποιοι παράγοντες αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία επηρεασμού της επιχειρηματικής στρατηγικής και των επιμέρους αγορών;

1. Αρχειοθέτηση δεδομένων
Η αρχειοθέτηση δεδομένων και το cold storage μπορούν να συμβαδίζουν με τα διαρκή μπαράζ δομημένων και μη δεδομένων. Το cold storage παρέχει ένα οικονομικό μέσο φύλαξης για τα δεδομένα στα οποία κάποιος έχει σπάνια πρόσβαση. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε φτηνούς, χαμηλής ταχύτητας δίσκους, κάτι που διατηρεί χαμηλά τα κόστη που σχετίζονται με τα αποθηκευτικά μέσα των data center. Κατά το παρελθόν, ο σχεδιασμός για το storage αρχειοθέτησης μπορεί να αποτελούσε δευτερεύουσα προτεραιότητα για τι επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί τη σημερινή πραγματικότητα.

2. Σύγκλιση αποθήκευσης για το υβριδικό cloud
Αισίως η τεχνολογία του cloud έχει συμπληρώσει μια δεκαετία (!), εντούτοις όμως οι επιχειρήσεις ακόμη δυσκολεύονται να εκτελέσουν υβριδική αποθήκευση δεδομένων, που περιλαμβάνει τα δεδομένα από δημόσιο και ιδιωτικό cloud, καθώς επίσης και αυτά από data center. Ένα από τα κύρια μελήματα των κατασκευαστών storage είναι να σημειώσουν πρόοδο στην ανάπτυξη μεθοδολογιών που επιτρέπουν στις εταιρείες να μετακινήσουν τα δεδομένα μεταξύ των διαφόρων τύπων των cloud και data center αποθετηρίων εύκολα- και με την απαιτούμενη διακυβέρνηση.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο πως η αγορά του υβριδικού cloud market αυξάνεται με ετήσιο μέσο ρυθμό της τάξεως του 30%, αυτομάτως σημαίνει πως τμήμα της εν λόγω μετάβασης σε ένα υβριδικό περιβάλλον προϋποθέτει τη χρησιμοποίηση αποθετηρίων tapping αποθήκευσης που εκτείνονται σε μια ποικιλία από πλατφόρμες που βασίζονται στο cloud και σε data center.

3. Κλιμακούμενη αυτοματοποίηση αποθήκευσης
Ολοένα και περισσότερα enterprise data centers αναμένεται πως θα υιοθετήσουν ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα αυτοματισμού σε επίπεδο μεθοδολογιών κλιμακούμενης αποθήκευσης, οι οποίες με τη σειρά τους γράφουν και ανακτούν τα δεδομένα συχνής πρόσβασης σε μέσα όπως οι flash και solid state δίσκοι.

Αρκετοί data center storage administrators πραγματοποιούσαν χειροκίνητα αυτού του είδους την κατανομή των δεδομένων, ωστόσο κερδίζει διαρκώς έδαφος η πλειοψηφία της σχετικής διαδικασίας αποθήκευσης δεδομένων εγγράφεται σε ένα σύνολο κανόνων που καθοδηγούν τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες αποθήκευσης δεδομένων.

4. Οι τιμές του flash βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, οι μέσες τιμές flash / solid state storage κινήθηκαν πτωτικά κατά τουλάχιστον 75%. Αποτέλεσμα; Τα ίδια τα data centers προσέθεσαν περισσότερη flash και solid state μνήμη στα storage συστήματά τους.

5. Νέας γενιάς σκληροί δίσκοι
Οι σκληροί δίσκοι διαθέτουν εξαιρετικά μακρά θητεία στα enterprise data center, ενώ κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να αλλάξει σύντομα. Μάλιστα, οι εξελίξεις στην εν γένει τεχνολογία των σκληρών δίσκων, όπως λ.χ. οι Optane δίσκοι που χρησιμοποιούν έναν καινούριο τρόπο για την αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων που μπορεί να λειτουργήσει μέχρι και 1.000 φορές ταχύτερα από την τεχνολογία μνήμης flash μέσα σε σκληρούς δίσκους, κάρτες μνήμης και φορητές συσκευές.

6. Τα δεδομένα ως περιουσιακό στοιχείο στον ισολογισμό
Τελευταία, έχει ξεκινήσει μια ζωηρή συζήτηση μεταξύ αναλυτών της βιομηχανίας και των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με το εάν τα δεδομένα θα πρέπει να αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο γίνει πραγματικότητα, τότε αυτομάτως η εταιρική σκέψη αναφορικά με τα δεδομένα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μέχρι και το απλό στέλεχος θα αλλάξει άρδην. Ταυτόχρονα, οι εσωτερικές αντιλήψεις σχετικά με τη σημασία της αποθήκευσης θα αυξηθεί. Αυτό θα μπορούσε να ωθήσει ακόμη μεγαλύτερες εταιρικές επενδύσεις σε ακόμη πιο υψηλές μορφές αποθήκευσης, καθώς επίσης και σε αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης αποθήκευσης.

7. End-to-end διαχείριση storage
Το ζήτημα με την κλιμακωτή, αυτοματοποιημένη διαχείριση αποθήκευσης κατά το παρελθόν ήταν ότι κάθε κατασκευαστής συστημάτων αποθήκευσης διέθετε τη δική του, αποκλειστική τεχνολογία και τα αντίστοιχα εργαλεία της. Από την πλευρά του διαχειριστή αποθήκευσης, σε κάποιο σημείο θα πρέπει να υπάρχει μια συλλογική εικόνα του πώς το σύνολο της αποθήκευσης της επιχείρησης συνεργάζεται αρμονικά μαζί. Οι κατασκευαστές storage εξοπλισμού αναμένεται να συνεχίσουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση των “ανοικτών” προτύπων API και ένα “plug-in” concept που σταδιακά θα επιτρέψει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του συνόλου των storage assets, αλλά και των επιδόσεών τους.

8. Νέα chips για βελτιωμένη απόδοση solid state disk
Τα chips FPGA (Field Programmable Gate Arrays) μπορεί τεχνικά να αποτελούν μέρος του κόσμου της επεξεργασίας, παρόλα αυτά οι κατασκευάστριες εταιρείες αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν την επεξεργασία των big data, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ένα data center χρησιμοποιεί έναν x86 υπολογιστή σε επίπεδο πρόσοψης επεξεργασίας. Η επεξεργασία FPGA επιτρέπει σε μια επιχείρηση να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες δεδομένων ταχύτερα, μειώνοντας έτσι το μέσο χρόνο για την λήψη αποφάσεων. Η τεχνολογία FPGA το κάνει πραγματικότητα με την χρήση μιας παλαιότερης τεχνικής σκληρού δίσκου, διαγράμμισης, για συστοιχίες solid state drives. Απώτερος σκοπός είναι να χωρίσει ένα σώμα δεδομένων σε διαφορετικά blocks και στη συνέχεια να τα απλώνει σε πολλαπλές συσκευές αποθήκευσης για ακόμη πιο γρήγορη πρόσβαση σε SSDs. Αποτέλεσμα; Να προσφέρει ακόμα ταχύτερη επεξεργασία των δεδομένων υψηλής ζήτησης.

9. Υπάρχει μέλλον στο tape;
Εδώ και αρκετά χρόνια οι πάσης φύσεως “μάντες” έχουν προβλέψει το… θάνατο της ταινίας ως μέσο αποθήκευσης, ωστόσο κάτι τέτοιο θα αργήσει να γίνει πραγματικότητα. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία ολοένα και περισσότερες εταιρείες θα αποθηκεύουν αρχεία βίντεο, ιδιαίτερα σε ότι αφορά περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως λ.χ. η παρακολούθηση βίντεο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.