Η ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση που εμφάνισε η διεθνής αγορά σε επιμέρους τομείς όπως το backup, η αρχειοθέτηση δεδομένων, η αποτροπή της απώλειας δεδομένων, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες διαχείρισης της ΙΤ ασφάλειας, επέτρεψαν στην Symantec να πετύχει "εκρηκτικά" οικονομικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του φυσικού οικονομικού έτους 2012.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας για το εν λόγω χρονικό διάστημα ανήλθαν στα επίπεδα των 1,715 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέγεθος αυξημένο κατά 6,9% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 240 εκατομμύρια δολάρια, ενισχυμένα κατά 82% εν συγκρίσει με τα 132 εκατομμύρια δολάρια το γ’ τρίμηνο του φυσικού οικονομικού έτους 2011.

Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας, οι επιχειρήσεις-πελάτες αντιλαμβανόμενοι πως κινούνται σε ένα διαρκώς πολλαπλασιαζόμενο τοπίο με τοξικές απειλές και γιγάντωση του όγκου των πληροφοριών στράφηκαν προς τις λύσεις της Symantec και δη τον προϊοντικό συνδυασμό ασφάλειας και storage.