Το τελευταίο benchmark των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των κρατών μελών της ΕΕ (eGoverment Benchmark 2018) δείχνει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των κυβερνητικών υπηρεσιών στην Ευρώπη είναι συνδεδεμένες online, με το e-government να καταγράφει πρόοδο συνολικά σε όλη την ΕΕ.

Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που διεξάχθηκε από την Capgemini και τους συνεργάτες της καθ’ εντολή της Κομισιόν. Όπως αναφέρει η Capgemini, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από την αύξηση της διαθεσιμότητας υπηρεσιών μέσω κεντρικών portals που παρέχονται σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Τα τεστ που διεξάχθηκαν για πρώτη φορά έδειξαν ότι μόλις το 10% των 3.500 κυβερνητικών sites παρείχε ένα πλήρες επίπεδο προστασίας.

Εκτός από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Capgemini συμπεριέλαβε στην έρευνά της, και τις Ισλανδία, Νορβηγία, Τουρκία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Ελβετία. Στην κορυφή της λίστας της μελέτης φιγουράρει η Μάλτα, με κορυφαίους επιδόσεις στους τομείς επικαιροποίησης χρηστών, διαφάνειας, προσβασιμότητας των υπηρεσιών από άλλους Ευρωπαίους πολίτες και τεχνολογική υποδομή. Η Ελλάδα, δυστυχώς, πλασάρεται στις τελευταίες θέσεις, συγκρινόμενη με χώρες όπως οι Βουλγαρία και Ρουμανία.

Για παράδειγμα, όσον αφορά την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση, στην αξιοποίηση του προτύπου eID για τις ηλεκτρονικές πληρωμές βρίσκεται στην 28η θέση, ενώ και σε αρκετές άλλες μετρήσεις η βαθμολογία της είναι κάτω του μέσου όρου, με τους συντάκτες της μελέτης να σημειώνουν ότι «η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το μικρότερο επίπεδο διείσδυσης των ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και σημαντική υστέρηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.