Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη “2017 Connected Car: Consumer Expectations Clashing with Reality» που διεξάχθηκε σε ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη και Αμερική και συντάχθηκε από την ομάδα In-Vehicle UX της Strategy Analytics, η ζήτηση για τα connected apps συνεχίζει να είναι αυξητική.

Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της μελέτης:
Τουλάχιστον οι μισοί από τους καταναλωτές σε όλες τις αγορές αισθάνονται ότι είναι τουλάχιστον σημαντικό να μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε smartphone apps μέσω από το σύστημα ΗΜΙ του αυτοκινήτου τους.
– Σε όλες τις αγορές, η ενσωμάτωση των connected apps στο αυτοκίνητο είναι σημαντική για την απόφαση αγοράς.
– Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη προτιμά τις συσκευές για να αποκτά πρόσβαση και να πληρώνει για τη συνδεσιμότητα στο αυτοκίνητό τους. Στην Κίνα ωστόσο και σε συγκεκριμένες περιοχές της Δ. Ευρώπης, υπάρχει μια προτίμηση για τα ενσωματωμένα στο αυτοκίνητο συστήματα διαχείρισης mobile data.