Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας «Υγεία στην Πατρίδα»

Η συνεργασία του Ιατρικού με το HALC έρχεται σε συνέχεια της πρωτοβουλίας «Υγεία στην Πατρίδα», του διεθνούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ομίλου. Το πρόγραμμα προσφέρει υψηλή εξυπηρέτηση και εύκολη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες στους Έλληνες της διασποράς κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους στην Ελλάδα, με διευκολύνσεις, δωρεάν υπηρεσίες και προνόμια σε όλο το δίκτυο των κλινικών του ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας της δράσης, αλλά, και μίας σημαντικής ευρύτερης συζήτησης για τα περιθώρια στρατηγικής εμβάθυνσης των σχέσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων και του ομογενειακού Ελληνισμού, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, και ο επικεφαλής του HALC, Έντι Ζεμενίδης, είχαν σειρά συναντήσεων.

Κοινός παρονομαστής υπήρξε η ανάγκη ενός συνολικού επαναπροσδιορισμού των σχέσεων Ελλάδος και ομογένειας, στη βάση σωστών «business plans», «win-win συνεργασιών» και δημιουργίας υπεραξιών, τόσο για τα επενδυτικά σχήματα, όσο και για τη χώρα.