Στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Orosimo Software προχώρησε η WITSIDE. Η σύμπραξη των δύο εταιρειών αποσκοπεί στην εδραίωση της πλατφόρμας Qlik και στην Βόρεια Ελλάδα, ώστε όλοι οι οργανισμοί να μπορούν να απολαμβάνουν self – service analytics. Σημειώνεται πως η Orosimo Software είναι μία εταιρεία πληροφορικής με πολυετή εμπειρία σε έργα CRM, ERP και WMS, την οποία εμπιστεύονται επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδας.

Με την ένταξη της πλατφόρμας Qlik στο χαρτοφυλάκιο των συνεργατών της, επιθυμεί να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες BI. «Πλέον, μπορούμε να παρέχουμε σε όλους μας τους πελάτες την ευκαιρία να εξερευνούν ελεύθερα και αυτόνομα τα δεδομένα τους, χάρη στην Cognitive Engine της Qlik. Αυτό που μας έφερε κοντά με την WITSIDE είναι το κοινό μας όραμα για βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων μέσα από την παροχή τεχνολογιών αιχμής«, δήλωσε ο Θεόδωρος Αργυριάδης, CEO της Orosimo Software. «Η συνεργασία με την Orosimo Software, αυξάνει τις δυνατότητες υποστήριξης των υφιστάμενων πελατών μας και δίνει την ευκαιρία να βοηθήσουμε νέες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να καρπωθούν τα οφέλη της 4ης βιομηχανικής επανάστασης», ανέφερε από την πλευρά του ο Χρήστος Παπαδόπουλος, CEO της WITSIDE.