Ανακοινώνεται η έναρξη στρατηγικής συνεργασίας της Revival Consulting Services S.A. και της Foxline Solutions S.A., μέλη του δικτύου της Softone, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που συνδυάζουν τεχνογνωσία και εξειδίκευση δύο κορυφαίων εταιρειών.

Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης, της μισθοδοσίας και των χρηματοδοτικών εργαλείων, προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις συμβάλλοντας στην αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η Foxline Solutions, διαθέτοντας εξειδίκευση στον τομέα της μηχανογράφησης, ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες για την παροχή υπηρεσιών ERP, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα στην οργάνωση και την λειτουργία των πελατών της.

Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας, οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες οικονομικές υπηρεσίες, διαχείρισης μισθοδοσίας και χρηματοδότησης, συνδυασμένες με καινοτόμες τεχνολογικές υπηρεσίες ERP. Η εμπειρογνωμοσύνη των δύο εταιρειών, αποτελεί θεμέλιο για την επιτυχία των επιχειρήσεων σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη.