Περνώντας από την αναλογική στην ψηφιακή πλατφόρμα, τα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης δεν βλέπουν μόνο απειλές, αλλά και... ευκαιρίες. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, τα συστήματα παρακολούθησης βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο όσον αφορά την πρόληψη παραβατικής συμπεριφοράς, όσο και την επίτευξη αποτελεσματικής λειτουργίας στα χαμηλότερα δυνατά κόστη.

Οι σύγχρονες λύσεις παρακολούθησης ανταποκρίνονται και στις δύο παραπάνω προσδοκίες: αφενός, αξιοποιούν εξελιγμένη τεχνολογία που τους επιτρέπει να λειτουργούν «έξυπνα» και, αφετέρου, μπορούν να συνεργαστούν με άλλα συστατικά της υποδομής Πληροφορικής και να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης του πελάτη.

Από το CCTV στο ΙΡ
Η αγορά των συστημάτων ασφαλείας μέσω βιντεοπαρακολούθησης βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο από τα αναλογικά συστήματα CCTV προς τις δικτυακές λύσεις IP video και τις δυνατότητες analytics που αυτές περιλαμβάνουν. Τα συστήματα CCTV χρησιμοποιούν κατά βάση αναλογικό εξοπλισμό και κλειστά συστήματα παρέχοντας βασικές δυνατότητες καταγραφής και παρακολούθησης.

Οι λύσεις IP video χρησιμοποιούν λογισμικό διαχείρισης των αρχείων εικόνας στο δίκτυο και μπορούν να συλλέγουν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν πολλαπλά και μεγάλα αρχεία βίντεο με αποτελεσματικότητα. Η μετάβαση από τον πρώτο τύπο συστημάτων στο δεύτερο μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση των ικανοτήτων μιας εταιρείας να αντιληφθεί παραβιάσεις ασφαλείας, να μεταφέρει τα σχετικά δεδομένα από ένα σημείο της επιχείρησης σε κάποιο άλλο, να παράσχει τα στοιχεία αυτά σε κάποιον εξωτερικό σύμβουλο ασφάλειας, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και να περιορίσει τις δαπάνες της.

Η μετάβαση από τα συστήματα CCTV σε λύσεις ΙΡ θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν εξέλιξη, παρά σαν επανάσταση. Πολλοί επιχειρησιακοί χρήστες αναλογικής τεχνολογίας θα χρειαστεί να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την υφιστάμενη υποδομή τους εκ παραλλήλου με τις νεότερες λύσεις ΙΡ βίντεο.

Και το surveillance θέλει τα analytics του
Μαζί με την πλατφόρμα του IP, κερδίζει έδαφος και η τεχνολογία των video analytics. Η τεχνολογία αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τεράστιους όγκους πληροφορίας με το να εντοπίζει αυτόματα τις δραστηριότητες εκείνες που εγείρουν υποψία παραβίασης της ασφάλειας. Οταν τα video analytics  πρωτοπαρουσιάστηκαν στην αγορά, προέκυψε ένας υπέρμετρος ενθουσιασμός ο οποίος έδωσε τη θέση του σε σχετική απογοήτευση σχετικά με τις δυνατότητες αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας. Η ανάδειξη της αξίας τους προϋποθέτει την ολοκλήρωσή τους με την ΙΡ πλατφόρμα του βίντεο.

Σε κάποιες περιπτώσεις, το έμπειρο μάτι ενός χειριστή συστήματος CCTV παραμένει αναντικατάστατο. Πολλές είναι όμως οι περιπτώσεις που προσφέρονται για ανάλυση μέσω video analytics:

  • Κίνηση στατικών αντικειμένων: εάν, για παράδειγμα, αρχίσει να μετακινείται κάποιο από τα εκθέματα ενός μουσείου, ο αρμόδιος ειδοποιείται άμεσα, με σχετικό συναγερμό.
  • Ανίχνευση ακινησίας αντικειμένων: εντοπισμός, για παράδειγμα, εγκαταλελειμμένων αποσκευών στο αεροδρόμιο ή οχημάτων εγκαταλελειμμένων σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
  • Κατεύθυνση κίνησης αντικειμένων: εντοπισμός κίνησης στην αντίθετη ροή και ανθρώπων που κινούνται είτε προς λάθος, είτε σε απρόσμενη κατεύθυνση.
  • Ανίχνευση ύποπτης συμπεριφοράς: άνθρωποι που «γυροφέρνουν» για πολλή ώρα και χωρίς εμφανή σκοπό συγκεκριμένα σημεία, παρακολουθούνται ως ύποπτοι για επικείμενη εγκληματική δράση.
  • Μέτρηση ανθρώπων ή οχημάτων: χρησιμοποιείται για να εντοπίσει πού και πότε προκύπτουν μεγάλες σειρές σε αεροδρόμια, σούπερ μάρκετ κ.λπ. Εχει επίσης εμπορική χρήση αφού μπορεί να εκτιμήσει τον αριθμό των ανθρώπων που επισκέπτονται συγκεκριμένα σημεία ενός εμπορικού κέντρου προς υπολογισμό του ύψους των ενοικίων τους.

Ανάγκη για ολοκληρωμένες λύσεις
Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις αναπροσδιορίζουν συνεχώς το τοπίο της ασφάλειας, σημειώνονται και σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις προσδοκίες της αγοράς. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να αγοράσουν σχετικές λύσεις, τείνουν να επιζητούν πλέον ένα προμηθευτή που είναι σε θέση να τους παράσχει μια ολοκληρωμένη λύση IP video.

Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο όσο αυξάνεται η εμπλοκή των Διευθύνσεων Πληροφορικής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την αγορά συστημάτων video surveillance. Η λογική της ενοποιημένης λύσης ταιριάζει καλύτερα και με τη σύνδεση των συστημάτων παρακολούθησης με άλλα συστήματα PSIM, όπως για παράδειγμα με εκείνο του ελέγχου πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό, η χρήση του συστήματος αποφέρει μεγαλύτερη αξία σε χαμηλότερο κόστος.

Το surveillance στην υπηρεσία του… πελάτη
Καθώς η τεχνολογία του surveillance κινείται προς την κατεύθυνση των πιο εξελιγμένων ΙΡ συστημάτων, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να εκμεταλλευτούν καλύτερα την υφιστάμενη υποδομή τους. Εκτός, λοιπόν, από τις βελτιώσεις σε επίπεδο τεχνολογίας video, τίθενται και στόχοι για μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυση.

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το βίντεο μέσο δικτύου ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του business και της λειτουργίας τους. Ειδικά ο τομέας του λιανεμπορίου έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση λύσεων IP video με ενσωματωμένα analytics. Οπλισμένοι με την τεχνολογία αυτή, οι άνθρωποι του retail βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση και μπορούν να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με λειτουργικά θέματα ή να επιβεβαιώνουν υποθέσεις τους σχετικά με αποφάσεις για την τοποθέτηση προϊόντων, τη διαφήμιση εντός του καταστήματος κ.λπ.

Αξιοποιώντας το υλικό που προκύπτει από το video surveillance, οι retailers έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τάσεις και μοτίβα όσον αφορά τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με λειτουργικά θέματα. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να τους βοηθήσει να καθορίσουν καλύτερα τον αριθμό των πωλητών που θα πρέπει να εξυπηρετεί τους πελάτες σε ώρες αιχμής.

Επιπλέον, όταν συνδυάζονται με δεδομένα σχετικά με τις αγορές των πελατών, οι λύσεις video surveillance μπορούν να βοηθήσουν ακόμη και στον προσδιορισμό του βαθμού επιτυχίας συγκεκριμένων προωθητικών ενεργειών και να αλλάξουν τη διάταξη του καταστήματος ώστε να βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη και να αυξήσουν τις πωλήσεις.

Στο μέλλον, τα video analytics μπορεί να «κουμπώνουν» με μια σειρά από λύσεις λογισμικού, με στόχο να συνεισφέρουν στη βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας και την ποσοτική αποτίμηση της απόδοσης στην επένδυση. «Υποψήφιοι» είναι όλοι οι κλάδοι στους οποίους ο πελάτης έχει πολλαπλές εναλλακτικές και όπου η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας αποτελεί κεντρικό σημείο διαφοροποίησης.

«Εξυπνη» παρακολούθηση
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων σήμερα βρίσκονται τα ενοποιημένα συστήματα ασφάλειας που συνδυάζουν την παραδοσιακή φυσική ασφάλεια με ηλεκτρονικές πλατφόρμες ασφαλείας. Η ζήτηση αυτή, ανοίγει το δρόμο για προηγμένες πρακτικές διαχείρισης της πληροφορίας. Η διάθεση των αρχείων βίντεο στους ίδιους τους χρήστες και μέσω του δικτύου τους επιτρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις με τρόπο πιο γρήγορο, πιο προνοητικό και πιο ενημερωμένο.