Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), η θυγατρική του oµίλου Grid Telecom και η Telecom Egypt υπέγραψαν στο Κάιρο συµφωνία για νέα διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου µέσω διακλάδωσης υποβρύχιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου, που ποντίζεται αυτή την περίοδο στη Νοτιανατολική Μεσόγειο, µε σηµείο προσαιγιάλωσης την Κρήτη. Το καλωδιακό έργο που δροµολογείται µεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου πρόκειται να εξυπηρετήσει αποτελεσµατικά τον αυξανόµενο όγκο δεδοµένων που διακινείται στην περιοχή της Μεσογείου, µε τη δηµιουργία ενός νέου και αξιόπιστου τηλεπικοινωνιακού διαδρόµου.

Επιπλέον, το νέο καλώδιο θα προσφέρει τη συντοµότερη δυνατή όδευση µε κατεύθυνση τα Βαλκάνια και άλλους σηµαντικούς προορισµούς στη νοτιοδυτική Ευρώπη όπως η Γένοβα και η Μασσαλία, µέσω υβριδικών χερσαίων και υποθαλάσσιων δικτύων τηλεπικοινωνιών. Η χθεσινή συµφωνία επιβεβαιώνει την καλή συνεργασία µεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της θυγατρικής του Grid Telecom µε την Telecom Egypt, και έρχεται σε συνέχεια του Μνηµονίου Κατανόησης (MoU) στρατηγικής σηµασίας που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2022 στα κεντρικά γραφεία του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα, θέτοντας τις βάσεις για τη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών συνδεσιµότητας µεταξύ των δύο χωρών.

Ποια είναι η Telecom Egypt Η Telecom Egypt αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους διαχειριστές υποθαλάσσιων καλωδιακών συστηµάτων στην περιοχή, ενώ η Αίγυπτος είναι από τους σηµαντικότερους κόµβους υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών. Το διεθνές δίκτυο της Telecom Egypt εκτείνεται σε πάνω από 140 σηµεία σύνδεσης σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσµο. Η εταιρεία έχει επενδύσει εκτενώς στην υποθαλάσσια καλωδιακή της υποδοµή και παρέχει τη συντοµότερη και πιο αξιόπιστη διαδροµή διέλευσης µεταξύ Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης.