Η σύγκλιση των IT & OT υπόσχεται να φέρει την επόμενη επανάσταση στον κλάδο της τεχνολογίας και τα αποτελέσματα ορισμένων πρωτοπόρων δείχνουν ότι πράγματι υπάρχουν πολλά οφέλη από ένα τέτοιο εγχείρημα. Ταυτόχρονα, υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα γύρω από τη σύγκλιση και τα οφέλη που μπορεί να φέρει. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους τώρα περισσότερο από ποτέ η σύγκλιση πρέπει να συμβεί ή να μπει στα άμεσα σχέδια όλων των επιχειρήσεων που επηρεάζονται:

Ελαστικότητα
Το OT απαιτεί την ικανότητα να ενορχηστρώνει τις δραστηριότητές του σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, τη διάρκεια ζωής των παγίων του και την παραγωγή/συντήρησή τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η κυβερνασφάλεια και η επιχειρησιακή συνέχεια. Όλα αυτά εξαρτώνται από τα δεδομένα και τη συνδεσιμότητα IT/OT.

Κυβερνασφάλεια
Μια κυβερνοεπίθεση σε ένα συνδεδεμένο λειτουργικό περιβάλλον μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, που κυμαίνονται από την κατάρρευση βασικών υποδομών και υπηρεσιών έως την επικινδυνότητα του περιβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας. Και οι κυβερνοαπειλές για τη βιομηχανία αυξάνονται. Η αυξανόμενη ψηφιακή συνδεσιμότητα των βιομηχανικών δικτύων τα ανοίγει σε απειλές στον κυβερνοχώρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας όχι μόνο των συστημάτων πληροφορικής, αλλά και των συστημάτων επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT). Μια ανάλυση των πιο σημαντικών κυβερνοεπιθέσεων που σημειώθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια σε διάφορους κλάδους – η οποία διεξήχθη από τη Nozomi Networks – δείχνει ότι τα συστήματα OT επηρεάζονται όλο και ποιο συχνά.

Παραγωγικότητα
Η παραγωγικότητα είναι ένας άλλος τομέας κοινού εδάφους. Το IT βοηθά στην απόδοση των εργαζομένων μέσω της αυτοματοποίησης, της απλοποιημένης πρόσβασης σε δεδομένα και των εργαλείων βελτίωσης της παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα που αποδίδεται στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας, από την άλλη πλευρά, είναι μια νεότερη και πιο πιεστική απαίτηση για τις επιχειρησιακές λειτουργίες.

Πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν ήδη μεγιστοποιήσει τους μοχλούς παραγωγικότητας και απόδοσης που μπορούν να αξιοποιήσουν από τις δραστηριότητές τους, είτε μέσω Lean, Six Sigma ή οποιουδήποτε άλλου τύπου μεθόδου συνεχούς βελτίωσης. Ο επόμενος μοχλός για αυτοματοποιημένα κέρδη απόδοσης πρέπει να είναι η ψηφιακή τεχνολογία και η σύγκλιση OT/IT είναι απαραίτητη για να επιτραπεί η αξιολόγηση των δεδομένων και όχι απλώς η εκμαίευση από λειτουργικά πάγια.
Για να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την απόδοση, το OT πρέπει να παρέχει στους εργαζόμενους τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν ζωτικές γνώσεις και να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Η OT χρειάζεται επίσης λύσεις που να είναι απλές στη χρήση και να αυτοματοποιούν τις λειτουργίες για να επιτύχουν περισσότερα με λιγότερα, καθώς οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, τα κενά δεξιοτήτων και η συνταξιοδοτούμενη γενιά ειδικών στα εργοστάσια συνεχίζουν να μαστίζουν τη βιομηχανία.

Κόστος
Ενώ οι επιλογές περικοπής δαπανών πολλών οργανισμών έχουν εξαντληθεί, δεν έχει εξαντληθεί η απαίτηση διατήρησης των παγίων που λειτουργούν και παράγουν με ολοένα και χαμηλότερο οριακό κόστος. Για να ελαχιστοποιήσει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, διατηρώντας ή βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα των παγίων και το χρόνο λειτουργίας, η OT πρέπει να συνεχίσει να καινοτομεί. Όσον αφορά τη δημιουργία μειώσεων κόστους σε ολόκληρη την εταιρεία, η IT φιλοδοξεί για τα ίδια αποτελέσματα.

Προσδοκίες Διοίκησης
Το IT και το OT αναμένεται όλο και περισσότερο να είναι σε θέση να «συνδέσουν τους αλγόριθμους με την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και τον ισολογισμό», σύμφωνα με τη διοίκηση. Το IT θα είναι πολύ καλύτερα τοποθετημένο με την ενσωμάτωση IT/OT, όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και για την πιο αποτελεσματική αναφορά για το κόστος υλικών και μηχανημάτων, ενδυνάμωση της OT και άλλων ομάδων να είναι προληπτικές και να παρέχει αποτελεσματική επιχειρηματική ευφυΐα σε όλη την εταιρεία. Επιπλέον, η διοίκηση θέλει το ΙΤ να παρέχει επιχειρηματικές λύσεις που να είναι ανθεκτικές και προσαρμοστικές μόλις εφαρμοστούν.

Όλοι μιλούν για τη σύγκλιση των IT & OT που συνδυάζονται φέρνοντας πολλά οφέλη από τις συνέργειες. Μερικά από τα κύρια οφέλη που αναμένονται είναι:
1. Εκμαίευση των οφελών χρήσης των μεγάλων δεδομένων.
2. Απόκτηση πληροφοριών για καλύτερες αποφάσεις.
3. Βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών.
4. Ελαχιστοποίηση ξαφνικών βλαβών των μηχανημάτων.
5. Μείωση του λειτουργικού κόστους.
6. Χαμηλότεροι κίνδυνοι και συντομευμένα χρονοδιαγράμματα των έργων.

Υπάρχουν πολλά και ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη σε αυτήν την εξίσωση και δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες ή συμφέροντα.
Το ερώτημα είναι πώς να προχωρήσουμε ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, τους διαθέσιμους πόρους και την ιεράρχηση που απαιτείται για την οικοδόμηση ενός 3- ή 5ετούς πλάνου που θα επιτρέψει τις συνέργειες.

Το μοντέλο 9 επιπέδων για IT & OT
Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε μέγεθος εταιρείας, ανεξάρτητα από το εάν δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ή τους πόρους για να αντιμετωπίσει άμεσα όλες τις προκλήσεις.
Ωστόσο όμως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι λείπει και πώς να το αντιμετωπίσουμε αντί να ακολουθούμε το σύνδρομο «Αυτό για το οποίο δεν ξέρω τίποτα, δεν με βλάπτει». Από την άποψη του δικτύου, της ασφάλειας και των εγκαταστάσεων πρέπει να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε πού ταιριάζει καθένα από τα στοιχεία.
Τα όρια δεν είναι πάντα σαφή, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τις αρχές πίσω από έναν τέτοιο διαχωρισμό.

Οι βασικές αρχές αυτής της μεθοδολογίας είναι η απομόνωση, η μηδενική εμπιστοσύνη (zero trust), οι σαφείς στόχοι για καθένα από τα στοιχεία και η ιεράρχηση των επενδύσεων που πρέπει να γίνουν, οι διαδικασίες που πρέπει να δημιουργηθούν και οι δεξιότητες που είναι σημαντικές για την υποστήριξη της σύγκλισης. Το μοντέλο 9 επιπέδων αντιμετωπίζει με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τον διαχωρισμό των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την χωροταξία και τον διαχωρισμό σε ζώνες κυβερνασφάλειας καταλήγοντας σε ένα σχέδιο διακυβέρνησης. Η κατοχή ενός σχεδίου διακυβέρνησης μπορεί να βοηθήσει ξανά και ξανά στο να βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνετε στην σωστή πορεία υλοποίησης των επενδυτικών πλάνων και μπορείτε να μετρήσετε τι ακόμη εκκρεμεί προς υλοποίηση.