Η ανεξάρτητη έρευνα που διεξήχθη από την Applied Research για λογαριασμό της Symantec κατέδειξε πως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποφάσισαν να θέσουν σε υψηλότερη προτεραιότητά την προστασία των πληροφοριών τους, καθώς το ετήσιο κόστος σε μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία ως αποτέλεσμα των απειλών του κυβερνοχώρου φτάνει τις 240.000 Ευρώ.

Η έρευνα ‘SMB Information Protection’ της Symantec διεξήχθη σε επιχειρήσεις με προσωπικό μεταξύ 10 και 499 ατόμων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και κατέδειξε ότι 67% των επιχειρήσεων θεωρούν την απώλεια δεδομένων ως σημαντικό κίνδυνο για τις επιχειρήσεις τους και 60% δήλωσαν το ίδιο για τις απειλές του κυβερνοχώρου, συγκριτικά με ποσοστό μόλις 24% που δήλωσε το ίδιο για τις φυσικές καταστροφές.

Η έρευνα κατέδειξε πως όταν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πέφτουν θύματα επιθέσεων του κυβερνοχώρου, οι επιθέσεις αυτές πλήττουν έντονα τις εταιρείες σε όλη την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Κάθε χρόνο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χάνουν από τις επιθέσεις του κυβερνοχώρου κατά μέσο όρο περίπου 241.632 Ευρώ συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως το downtime, η κλοπή δεδομένων και η παραγωγικότητα.

Αυτές οι απειλές, επιπλέον, είναι πολύ διαδεδομένες, με 77% των επιχειρήσεων να δηλώνουν ότι έχουν προσβληθεί τον τελευταίο χρόνο και 26% να παραδέχεται ότι έχει προσβληθεί «σε κάποιο βαθμό» ή «υπερβολικά». Όλες οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική που πέφτουν θύματα κάποιας επίθεσης του κυβερνοχώρου, δηλώνουν ότι έχουν υποστεί κάποια μορφή απώλειας.

Οι συσκευές που είναι δυνατό να χαθούν όπως φορητοί υπολογιστές και smartphones αποτελούν τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει το γεγονός πως το μεγαλύτερο ποσοστό από απώλειες προέρχεται από κλοπές (52%) σε αντίθεση με τις συμπτωματικές απώλειες των συσκευών.

Από το ποσοστό αυτό, 24% αφορά σε εξωγενείς – σε σχέση με τον οργανισμό – παράγοντες, 16% σε στελέχη που εργάζονται στον ίδιο οργανισμό και 15% σε απώλειες για τις οποίες ευθύνονται οι  συνεργάτες ενός οργανισμού.