Η Symantec παρουσίασε ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης για το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2009, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2009.

Με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των Η.Π.Α (GAAP), τα έσοδα τριμήνου της εταιρίας ανήλθαν στα $1,51 δισ., με το ποσό αυτό να ανέρχεται στα $1,54 δισ. αν ο υπολογισμός δεν γίνει με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές των Η.Π.Α (non-GAAP). Η Symantec σημείωσε, καλύτερα του αναμενομένου, αποτελέσματα σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες κατά το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους. Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής αντιπροσώπευσε το 31% των συνολικών, non-GAAP εσόδων της εταιρείας, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 9%.