Η Symantec ανακοίνωσε τα ευρήματα της Έκθεσης 2008 State of the Data Center. Η δεύτερη ετήσια έρευνα βρήκε ότι οι διαχειριστές των data centers βρίσκονται αντιμέτωποι με δυο αλληλοσυγκρουόμενους στόχους - τις πιο απαιτητικές προσδοκίες των χρηστών και τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης αλλά και την παράλληλη μείωση του κόστους.

Η Έκθεση επίσης διαπίστωσε ότι η στελέχωση παραμένει προβληματική, οι servers και τα αποθηκευτικά μέσα συνεχίζουν να μην χρησιμοποιούνται όσο πρέπει και τα σχέδια disaster recovery δεν είναι ενημερωμένα.

Επιπρόσθετα, οι ερωτώμενοι υπογράμμισαν ότι ακολουθούν πρωτοβουλίες green data center, κυρίως λόγω της μείωσης κόστους. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές πρωτοβουλίες που υιοθετούν τα data centers ώστε να “κάνουν περισσότερα με λιγότερα” περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση των εργασιών ρουτίνας (42%), την εκπαίδευση του προσωπικού (40%) και τη μείωση της πολυπλοκότητας των data centers (35%).

Ακόμα, οι 3 δημοφιλέστερες λειτουργίες IT στις οποίες οι εταιρίες χρησιμοποιούν εξωτερικούς συνεργάτες συμπεριλαμβάνουν το business continuity (46%), τα Backups (43%) και το Storage Management (39%).

Τέλος, οι βασικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τους servers περιλαμβάνουν το server consolidation (80%) και το virtualization (77%). Σχετικά με την αποθήκευση, οι βασικές πρωτοβουλίες ήταν το storage virtualization (76%), η συνεχής προστασία δεδομένων (71%) και η διαχείριση πηγών αποθήκευσης (71%).