Η Symantec ανακοίνωσε τη νέα έκδοση του λογισμικού Storage Foundation, δίνοντας τη δυνατότητα στα data centers να αξιοποιήσουν τα Solid State Drives (SSDs) με τέτοιο τρόπο που θα επιτρέπει στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα και κρίσιμα δεδομένα και εφαρμογές 400 φορές ταχύτερα από τα παραδοσιακά Storage Area Networks (SANs).

Είναι η μοναδική λύση που παρέχει αυτά τα πλεονεκτήματα ανεξάρτητα από τα υποσυστήματα των αποθηκευτικών μέσων που είναι ήδη εγκατεστημένα. Οι πελάτες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον προμηθευτή αποθηκευτικής υποδομής, και οι επιχειρήσεις να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις ταχύτερα. Οι λειτουργίες και τα πλεονεκτήματα του Storage Foundation 6.1 περιλαμβάνουν ένα ανεξάρτητο-έξυπνο επίπεδο hardware κατασκευαστή, δημιουργημένο από την SmartIO τεχνολογία της Symantec, καθώς και ευέλικτη Storage Sharing τεχνολογία (FSS). Η τεχνολογία SmartIO εντοπίζει το φορτίο των κρίσιμων εφαρμογών και αποθηκεύει μόνο τα πιο άμεσα προσπελάσιμα δεδομένα σε τοπικά SSDs, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την βελτιωμένη απόδοση έως 400% από το παραδοσιακό secondary storage. Η τεχνολογία FSS επιτρέπει στους servers να έχουν πρόσβαση σε απομακρυσμένα δεδομένα, όπως όταν βρίσκονται σε τοπικά αποθηκευτικά μέσα.