Στην επιλογή του FIN/S της EFFECT προχώρησε η Attica Wealth Management, μετά από διαδικασία αξιολόγησης που προηγήθηκε. Συγκεκριμένα, η Attica Wealth Management ανέθεσε στην Effect την αναβάθμιση του βασικού συστήματος πληροφορικής για τη λειτουργία και τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων, την παρακολούθηση των μεριδιούχων και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων ιδιωτών (wealth management).

H πλατφόρμα EFFECT FIN/S αποτελεί ένα σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Προσφέρει την δυνατότητα στην ΑΕΔΑΚ να δημιουργήσει ροές εργασιών σύμφωνα με τις αρχές, την κουλτούρα και την εμπειρία της με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης σε όλα της τα τμήματα.  Συν τοις άλλοις το EFFECT FIN/S προσφέρει απομακρυσμένη λειτουργία μέσω διαδικτύου για όλες τις θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται και η αδειοδότηση χρήσης του υποσυστήματος από τους συνεργάτες της εταιρείας, καθώς και απευθείας από τους πελάτες της μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Ας σημειωθεί ότι το EFFECT FIN/S υποστηρίζει ενιαίο λογιστικό σχέδιο για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια. Όλες οι αναφορές παράγονται ανά αμοιβαίο κεφάλαιο, ενώ προσφέρεται ενοποιημένη πληροφόρηση για ολοκληρωμένη ενημέρωση της διοίκησης.

Επιπλέον, οι ΑΕΔΑΚ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα χρησιμοποιήσουν το Cloud FIN/S, απαλλασσόμενες από την υποχρέωση να διατηρούν μηχανογραφική υποδομή στα γραφεία τους, ή το FIN/S on-premises εφόσον επιθυμούν να εγκατασταθεί σε μηχανογραφικές υποδομές εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας.