Συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη λειτουργία του κλάδου

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο του καφέ στην Ελλάδα, ενώ παρουσιάστηκαν εκ μέρους της ΕΕΚ οι αντίστοιχες προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του κλάδου, βάσει οικονομοτεχνικών μελετών. Πάγια θέση της Ελληνικής Ένωσης Καφέ είναι η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που έχει επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Ο Υφυπουργός δεσμεύτηκε να επανεξετάσει το καθεστώς επιβολής του ΕΦΚ στον καφέ, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της μεταποίησης του κλάδου, την εξωστρέφεια, στους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες του κλάδου.