Συνάντηση εργασίας είχε χθες ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Διονύση Κυριακόπουλο και τον Υπεύθυνο Σπουδών και Έρευνας του ΕΚΔΔΑ Δημήτριο Απίστουλα.

Ο Υφυπουργός Γιώργος Γεωργαντάς ενημέρωσε την ηγεσία του Κέντρου για τον σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την υπηρεσιακή αναβάθμιση και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ, ενώ συζητήθηκαν οι ανάγκες επικαιροποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, εν όψει του λειτουργικού εκσυγχρονισμού που σχεδιάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τηρώντας τη δέσμευση της Κυβέρνησης σχετικά με την αναβάθμιση των διοικητικών και ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού του Δημοσίου, συμφωνήθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών και η δημιουργία ομάδας εργασίας με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης, που θα ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των στελεχών των ΚΕΠ και θα συμβάλουν ουσιαστικά στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.