Σε μια εποχή όπου τα πάντα ρει, με το ρόλο του CIO να περνάει από μια φάση συνεχούς μετασχηματισμού, έχει αρκετό ενδιαφέρον να διερευνήσει κανείς όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν μερικές από τις πρόσφατες αναφορές της Gartner, στις οποίες μπορεί κανείς να χαρτογραφήσει την πορεία που ακολουθεί ο CIO και να καταγράψει τις σημαντικότερες αναταράξεις που επηρεάζουν το ρόλο του.

Πηγή: Gartner, Απόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, [email protected]

Σύμφωνα με την αναφορά «CIOs Should Consider a New Approach to User Satisfaction» της Gartner, η αντίληψη της απόδοσης του ΙΤ επηρεάζει σημαντικά την άποψη που έχουν οι CIO για το βαθμό ικανοποίησης της διοίκησης για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Το ατυχές στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την έρευνα, είναι ότι αυτό που περιμένει η διοίκηση από το ΙΤ δεν συμβαδίζει πάντα με αυτό που το ΙΤ μπορεί να προσφέρει.

Η έκθεση της Gartner προτείνει γι’ αυτό καλύτερες μεθόδους για τη μέτρηση της ικανοποίησης, στις οποίες γίνονται οι σωστές ερωτήσεις στα κατάλληλα άτομα μέσα στην επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο οι CIOs θα μπορέσουν να παίξουν το ρόλο των γεφυροποιών στην επιχείρησή τους, «βοηθώντας τις διοικήσεις να ερμηνεύσουν (και να ικανοποιήσουν) καλύτερα τις ανάγκες των οργανισμών τους».

Η εξέλιξη δεν είναι θέμα φύλου
Στη μελέτη “CIO Agenda 2015: A Gender Perspective” της Gartner, 337 από τους 2.473 συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, κάτι που αντιστοιχεί περίπου στο 13,6% του δείγματος. Αυτό το ποσοστό ταιριάζει απόλυτα στον τωρινό μέσο όρο των γυναικών CIOs παγκοσμίως, που εκτιμάται σε 10-14%. Η Gartner θεωρεί ότι το ποσοστό των γυναικών CIOs έχει σταθεροποιηθεί και είναι σχεδόν ίδιο με το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις, ασκώντας μη τεχνολογικής φύσεως καθήκοντα.

Επιπλέον, οι γυναίκες CIOs αναμένεται να αυξήσουν το IT budget τους σχεδόν κατά 2,4%, σε σχέση με το 0,8% των ανδρών συναδέλφων τους. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά η Gartner βλέπει ότι γίνεται αυτό για δύο συνεχόμενα έτη. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, δεν πρέπει να υπάρχουν προκαταλήψεις για το φύλο του CIO, αφού, όπως καταγράφει η Gartner σε μια άλλη μελέτη της, υπάρχουν πολύ περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές κατά την άσκηση του διοικητικού ρόλου τους ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες CIOs, αλλά και ανάμεσα στον τρόπο που βλέπουν την τεχνολογία και στο πώς θέτουν τις προτεραιότητες για τις ψηφιακές δράσεις που αναλαμβάνουν.

Τάσεις που οριοθετούν το μέλλον
Η Gartner δημιούργησε, επίσης, μια ολόκληρη αναφορά για το ρόλο των Chief Strategy Officers (CSOs), επισημαίνοντας ότι αν και οι CSOs αποτελούν μέλη της διοικητικής ομάδας, συχνά θεωρούνται ως «εξωτερικοί» παράγοντες που αντιμετωπίζονται με αρκετή δυσπιστία. Επιπλέον, στη μελέτη περιγράφεται το πώς οι CSOs αυξάνουν όλο και περισσότερο την επιρροή τους στο IT και στη χάραξη της ψηφιακής επιχειρηματικής ατζέντας. Παίρνοντας ως σημείο αναφοράς τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες του κόσμου (CIOs of World’s Largest Insurers Continue to Invest in Digital Transformation), η Gartner ανακάλυψε μια αύξηση κατά 10% στη δημοσιοποίηση των IT δράσεών τους σε σχέση με το 2013. Και αυτό το θεωρεί ως μια πιθανή ένδειξη για την αύξηση των επενδύσεων στο IT.

Τέλος, οι Software-defined υποδομές, η εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των υπηρεσιών IT και τα ολοκληρωμένα συστήματα αποτελούν τρεις σημαντικές τάσεις της εποχής, για τις οποίες η Gartner συστήνει στους CIOs να τις μάθουν καλύτερα, να ασχοληθούν μαζί τους και να δράσουν προληπτικά. Αυτό μεταφράζεται σε συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε αυτές τις περιοχές, στην κατανόηση του τρόπου που αυτές οι τάσεις επηρεάζουν τις υφιστάμενες, τις νέες ή τις μελλοντικές λειτουργίες, τοποθετώντας τις στη λίστα των πραγμάτων που πρέπει να αξιολογήσουν και να ενσωματώσουν στις υποδομές τους. Η Gartner κάνει λόγο για μια κατάσταση όπου τα στελέχη της επιχείρησης θέλουν να έχουν πρόσβαση πάντα και σε οτιδήποτε και η ικανοποίηση αυτής της απαίτησης αποτελεί το «ελάχιστο» που καλείται να εκπληρώσει ο CIO.