Συνεχίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) για το έργο: «Λειτουργία Κέντρου Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών του ΟΑΣΑ (185) για χρονικό διάστημα ενός έτους», προϋπολογισμού 160.000 ευρώ.

Αρχικά στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές οι εταιρείες Bee Tech, E-value, Mediatel και Newsphone Hellas. Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών απορρίφθηκαν οι προσφορές των E-value και Mediatel. Στη συνέχεια κατατέθηκαν προδικαστικές προσφυγές από τις E-value και Newsphone Hellas οι οποίες απορρίφθηκαν ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ. Σε άλλο πλαίσιο, το ΔΣ του ΟΑΣΑ, μετά από διεξοδική συζήτηση, ανέθεσε το έργο της λειτουργίας του Κέντρου Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών του ΟΑΣΑ για χρονικό διάστημα από 3/11/2013 μέχρι 31/12/2013 στην εταιρεία E-Value.