Η eSkills Center by Convert Group διοργανώνει το 2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο για B2B & B2C Εξαγωγές μέσω Digital, στις 19 και 20 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο της OTEAcademy.

Με θέμα «Going Global: Developing an Export Action Plan!», το συνέδριο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός action plan που θα υποστηρίξει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις εξαγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση digital καναλιών και εργαλείων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν εμπειρία και γνώση πάνω σε θέματα όπως τα σημεία κλειδιά του Management της ελληνικής εξωστρέφειας και ο κρίσιμος ρόλος του Digital, τα πλέον αποτελεσματικά και αποδοτικά ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές για B2B & B2C εξαγωγές, τις αναδυόμενες τάσεις και ψηφιακές υπηρεσίες στην παράδοση δεμάτων και τα logistics, πώς να επιλέξουν μέσω digital market & competition analysis τις κατάλληλες χώρες που προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης στις επιχειρήσεις τους, καθώς και πώς να προσελκύσουν καταναλωτές από διαφορετικές χώρες αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Digital Marketing.