Οι Apple και Cisco προχωρούν σε συνεργασία για τη δημιουργία μίας «λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας» για τους επιχειρησιακούς χρήστες iOS, βελτιστοποιώντας το δίκτυο της Cisco για συσκευές και εφαρμογές iOS, ενσωματώνοντας το iPhone με τα επιχειρησιακά περιβάλλοντα της Cisco.

Με στόχο να αντιμετωπιστεί η όλο και πιο αυξημένη ζήτηση για εταιρικές υποδομές, τα δίκτυα της Cisco και οι συσκευές iOS θα βελτιστοποιηθούν ώστε να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά και αξιόπιστα με τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση για τους χρήστες. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται, επίσης, για τη δημιουργία ενός βελτιωμένου συνεργατικού εργαλείου στα περιβάλλοντα voice και video της Cisco, με στόχο την παροχή απρόσκοπτης εμπειρίας μεταξύ iPhone και σταθερού τηλεφώνου.