Στην ανάπτυξη νέου δικτύου συγχρονισμού προχωρά η CYTA σε συνεργασία με την ADAPTIT. Πιο συγκεκριμένα, το νέο δίκτυο θα παρέχεται από την OSCILLOQUARTZ – εταιρεία συμφερόντων της ADVA – μέσω της GCC, τοπικού αντιπροσώπου του ομίλου ADAPTIT. Οι λύσεις που παρέχει η ADVA επιτρέπει στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να πληρούν τις απαιτήσεις συγχρονισμού 5G, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Το νέο δίκτυο συγχρονισμού θα αντικαταστήσει το υπάρχον δίκτυο που παρέχει σήματα συγχρονισμού συχνότητας (2MHz και 2Mbps). Επιπλέον, θα υποστηρίξει, παράλληλα, τις απαιτήσεις συγχρονισμού για το προγραμματισμένο δίκτυο 5G της CYTA. Ο προτεινόμενος συγχρονισμός προβλέπεται να αναπτυχθεί σε δύο φάσεις, με χρονικό ορίζοντα τριών ετών, ενώ θα ελέγχεται και θα παρακολουθείται από ένα μόνο κεντρικό σύστημα διαχείρισης δικτύου.