Ο δήμος Ηρακλείου προχωρά στην υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και υπηρεσίες τηλεματικού εξοπλισμού, μονάδα συστήματος ζύγισης και RFID tags για τη διαχείριση και καταγραφή δεδομένων», το οποίο ανέλαβε η Dotsoft σε συνεργασία με τη Vodafone.

Για την διαχείριση των απορριμματοφόρων οχημάτων ο δήμος Ηρακλείου προχωρά στην προμήθεια συστήματος παρακολούθησης στόλου απορριμματοφόρων και ζύγισης-ταυτοποίησης κάδων που περιλαμβάνει 70 GPS, 62 συστήματα ζύγισης και ταυτοποίησης που περιλαμβάνουν αναγνώστη και κεραία RFID και 9.000 RFID tags. Το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων αυτών με δυνατότητα επέκτασης σε όλα τα δημοτικά οχήματα.

Με την υλοποίηση του συστήματος, ο δήμος θα μπορεί να έχει πληροφορίες για παραμέτρους όπως: διαδρομή, στάση, υπέρβαση ταχύτητας, είσοδος – έξοδος από επιλεγμένες περιοχές, ακριβή ώρα συμβάντων, μεταβολή βάρους οχημάτων κλπ. Επίσης θα γίνει τοποθέτηση συστήματος αυτόματης ταυτοποίησης κάδων RFID και δυναμική καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απορριμμάτων του δήμου και τη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Το σύστημα προσφέρει:
–  Παρακολούθηση και καταγραφή των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων, με πλήρη κάλυψη των οχημάτων.-  Αυτόματη Ταυτοποίηση Κάδων (RFID) και δυναμικής καταγραφής του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή, με στόχο την βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απορριμμάτων, και τη μείωση του κόστους λειτουργίας, συνεισφέροντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, χάριν της αναγκαίας οικολογικής και περιβαλλοντικής πολιτικής.