Η EY προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με τη Symantec για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν καλύτερα την πνευματική ιδιοκτησία και τα δεδομένα τους.

Παράλληλα, τις στηρίζουν για να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις κυβερνοαπειλές σε έναν όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, ενώ προστατεύουν, βελτιστοποιούν, και αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους. Η συμμαχία αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ως προς την προστασία των δεδομένων σε όλο το οικοσύστημά τους και τη συμμόρφωση με κανονισμούς που αφορούν στην ιδιωτικότητα, όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνεργασία της EY και της Symantec συνδυάζει την ηγετική θέση της ΕΥ στην αγορά, το εύρος των υπηρεσιών της για την κυβερνοασφάλεια, και την κατανόηση των παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με την κορυφαία πλατφόρμα ολοκληρωμένης προστασίας της Symantec, Integrated Cyber Defense Platform, και τη βαθιά κατανόηση των παγκόσμιων απειλών.

Οι πελάτες της EY και της Symantec θα μπορούν να επωφεληθούν από ολοκληρωμένες λύσεις, με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, αλλά και τη συνοχή ενός ολιστικού συστήματος κυβερνοασφάλειας, αντί για διαφορετικά, ασύνδετα μεταξύ τους συστήματα, προερχόμενα από διαφορετικούς παρόχους. Η προστασία των δεδομένων αποτελεί βασικό στόχο της συνεργασίας EY και Symantec, ιδιαίτερα καθώς οι επιχειρήσεις μετακινούνται στο cloud. Η λύση προστασίας δεδομένων της EY βοηθά τους πελάτες να λαμβάνουν καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τα πληροφοριακά τους στοιχεία, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους, την κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με τον ανθρώπινο παράγοντα, και τη μετακίνησή τους σε cloud με μεγαλύτερη σιγουριά.