Η Google συνεργάζεται με την PriceWaterhouseCoopers για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος cloud για τον κλάδο της υγείας για λογαριασμό του Υπουργείου Άμυνας των Η.Π.Α. το οποίο θα υποστηρίζει του περισσότερους από 9,7 εκατ. δικαιούχους.

Η PwC ανακοίνωσε τη συνεργασία στα πλαίσια του έργου “Healthcare Management Systems Modernization Electronic Health Record”. Του Υπουργείο προσπαθεί να αντικαταστήσει και να εκσυγχρονίσει το online σύστημα υγείας δίνοντας σε γιατρούς και άλλους πάροχους υπηρεσιών υγεία, εντός και εκτός κυβέρνησης, εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης σε ιατρικά αρχεία στρατιωτικού προσωπικού, συνταξιούχων του στρατού και των οικογενειών τους. Όπως αναφέρει ο Scott McIntyre, επικεφαλής έργων δημοσίου τομέα της PwC, «οι δυνατότητες που προσφέρει η Google μπορούν να συμπληρώσουν την προτεινόμενη λύση ανοιχτής αρχιτεκτονικής και να προσδώσει προστιθέμενη αξία, ευελιξία και ευκινησία στο νέο Στρατιωτικό Σύστημα Υγείας».