Η ΙΝΚΑΤ (εταιρεία του Ομίλου Μούχαλη), το μοναδικό οργανωμένο δίκτυο μικρής λιανικής στην ελληνική αγορά από το 2007 με το εμπορικό σήμα Kiosky’s, με πάνω από 300 συνεργαζόμενα και 50 ιδιόκτητα καταστήματα, επέλεξε τις λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος του ομίλου Enterosft) για την αυτόματη καταχώρηση των παραστατικών από τους προμηθευτές της, στοχεύοντας στη μείωση του υπερβάλλοντος διαχειριστικού χρόνου και κόστους.

Η πρωτοβουλία αυτή επεκτείνεται και στις άλλες εταιρείες του Ομίλου Μούχαλη. Στόχος της συνεργασίας, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών ταχύτερης, αλάθητης και ευκολότερης καταχώρησης του μεγάλου όγκου παραστατικών των προμηθευτών της αλυσίδας Kiosky’s και των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Ο Όμιλος Μούχαλη επέλεξε τη λύση R@L e-Invoicing EDI της Retail@Link, η οποία αναλαμβάνει τη συλλογή των αρχείων παραστατικών από τα ετερόκλητα πληροφοριακά συστήματα των προμηθευτών και την αυτόματη καταχώρησή τους στα πληροφοριακά σύστημα του Ομίλου, μειώνοντας το κόστος και το χρόνο καταχώρησης, επιταχύνοντας τη μεταφορά δεδομένων με τους εμπορικούς του συνεργάτες και εξασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα που καταχωρούνται είναι ορθά και ανανεωμένα.