Η Schneider Electric συνεργάζεται με τον πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής DC Smarter. Η γερμανική εταιρεία θεωρείται ειδική σε λύσεις επαυξημένης πραγματικότητας, ενώ η συνεργασία αφορά στην ενσωμάτωση του λογισμικού Digital Twin, DC Vision, στην πλατφόρμα διαχείρισης υποδομών Data Center (DCIM) της Schneider Electric, EcoStruxure IT Advisor. Το DC Vision, το οποίο είναι διαθέσιμο άμεσα για αγορά, χρησιμοποιεί δεδομένα από το EcoStruxure IT και τα συνδυάζει με την Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) για να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού που συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των υποδομών και στην αύξηση της λειτουργικής ανθεκτικότητας.

Με την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών και την ενοποίηση των δεδομένων από τις τεχνολογίες DCIM, IT Service Management (ITSM) και Building Management System (BMS) στο πλαίσιο του Digital Twin, οι φορείς εκμετάλλευσης των Data Centers μπορούν να αποκτήσουν λεπτομερή εικόνα της υγείας και της κατάστασης της υποδομής τους και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την αύξηση της απόδοσης, της βιωσιμότητας και της αξιοπιστίας.

Επιπλέον, καταργώντας τα συμβατικά σιλό πληροφορικής, το Digital Twin επιτρέπει στους ιδιοκτήτες, στους φορείς εκμετάλλευσης και στους διαχειριστές πληροφορικής να απεικονίζουν το περιβάλλον του Data Center χρησιμοποιώντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να δημιουργούν, έτσι, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό αντίγραφο που αξιοποιεί όλα τα σχετικά δεδομένα απόδοσης από το Data Center.