Ένα καινοτόμο σύστημα υποβολής παραπόνων και αιτημάτων για ηλικιωμένους πολίτες, που δεν έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή δεν έχουν πρόσβαση στις έξυπνες φορητές συσκευές, ανέπτυξε, στο πλαίσιο της πράξης «Smart Cities», ο δήμος Χανιών σε συνεργασία με την NovelTech.

H εταιρεία, η οποία έχει δημιουργήσει το app «Δημότης Χανίων», για την εξυπηρέτηση των πολιτών, εγκατέστησε το λογισμικό σε μεγάλες οθόνες οι οποίες τοποθετήθηκαν σε δομές του δήμου. «Πρόκειται για 9 εύχρηστα infopoint στα ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ του δήμου, τα οποία διαθέτουν μεγάλα κουμπιά και ευανάγνωστες touch οθόνες, για να τις χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι πολίτες προκειμένου να υποβάλουν τα αιτήματά τους», λέει στο NetFAX η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του δήμου Χανίων, Σεβαστή Πολυχρονάκη.

Οι ηλικιωμένοι δημότες έχουν προμηθευτεί από το δήμο κάρτες με τα προσωπικά τους στοιχεία -για να μην συμπληρώνουν κάθε φορά τα στοιχεία τους -, τις οποίες περνούν πάνω από τις οθόνες και έτσι ενημερώνεται, αυτόματα, το σύστημα για την ταυτότητα τους. Μέσα από την υλοποίηση της πράξης Smart Cities, η οποία έχει βρει εφαρμογή και στους δήμους Μυτιλήνης και Πάφου, ο δήμος Χανίων ανέπτυξε ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της «έξυπνης πόλης». Η υλοποίηση της Πράξης «Smart Cities» γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020».