Όπως καταγράφει η Synergy Research Group σε πρόσφατη μελέτη της, οι επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες cloud άγγιξαν το πρώτο εξάμηνο το συνολικό ποσό των 150 δισ. δολαρίων.

Σε σχέση με τους πρώτους έξι μήνες του περασμένου έτους υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 24%. Όσον αφορά τα μεμονωμένα τμήματα της αγοράς cloud, οι περιοχές IaaS (Infrastructure as a Service) και PaaS (Platform as a Service) κατέγραψαν, με +44%, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Παρομοίως ισχυρά κατάφεραν να αναπτυχθούν οι περιοχές των Software as a Service και Unified Communication as a Service, με 27% και 23% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι δαπάνες σε hardware και software για cloud υποδομές ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχεδόν 55 δισ. δολάρια. Επιπλέον, οι επενδύσεις των Cloud Service Providers για τις IaaS και PaaS λύσεις τους άγγιξαν σχεδόν τα 90 δισ. δολάρια. Στην κορυφή της αγοράς, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Synergy, βρίσκονται οι Microsoft, Amazon/AWS, Dell EMC, Cisco, HPE και Google, χωρίς, ωστόσο, να δώσουν ξεκάθαρα ποσοστά για τον καθένα.