Την ολοκλήρωση του νέου λειτουργικού της συστήματος Core Banking System CSB-2 και τη μεταφορά των υπηρεσιών της σε αυτό στις αρχές Ιουλίου, στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού και της αναβάθμισης των συστημάτων της ανακοίνωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Πρόκειται για έναν στόχο που είχε τεθεί από την τράπεζα προ αρκετών ετών, όπως διευκρίνισε κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Βασίλης Τσουκανέλης, εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος. Παράλληλα, η τράπεζα θα κάνει πραγματικότητα μέχρι τέλος του χρόνου τις ψηφιακές υπογραφές. Αυτά είναι τα επόμενα βήματα της τράπεζας για τη μετάβασή της στην ψηφιακή εποχή, έχοντας ήδη διπλασιάσει (+108%) τις ετήσιες online συναλλαγές της από πέρσι. «Όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, είμαστε αρκετά μπροστά σε σχέση με το μέγεθος της εταιρείας αλλά και σε σύγκριση με το σύνολο των μη συστημικών τραπεζών. Καθιερώσαμε πρώτοι το ψηφιακό ραντεβού πριν ξεσπάσει η πανδημία και ήμαστε η πρώτη μη συστημική τράπεζα που ταυτοποιήθηκε στην πλατφόρμα του gov.gr με κωδικούς e-banking», τόνισε ο κ. Τσουκανέλης.

Στόχος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου είναι να δημιουργήσει ισχυρό δίκτυο, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία λήψης άδειας επέκτασης εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου. Το 2020 αύξησε τα έσοδα από τόκους λόγω της πιστωτικής επέκτασης 24 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και μείωσε τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια κατά 960 μονάδες Βάσης.

Στα σημεία

Καθαρά έσοδα από τόκους: 8,4 εκατ. ευρώ (+15,4%)/Σύνολο καθαρών εσόδων: 10,3 εκατ. ευρώ (+11%)/Κέρδη μετά από φόρους: 261 χιλ. ευρώ (+23,4%)/Δείκτης NPLs: 55,7%.