Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ανακοίνωσε τη μετάβαση του μηχανογραφικού συστήματος της στο νέας γενιάς πολυγλωσσικό και πολυνομισματικό κεντρικό τραπεζικό σύστημα CSB2, καθώς και το λανσάρισμα της νέας εφαρμογής mobile banking αλλά και του νέου web banking.

Η ολοκλήρωση του έργου υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Natech. Το κεντρικό τραπεζικό σύστημα CSB2 και συγκεκριμένα η ενιαία πλατφόρμα «Customer 360°, Καταθέσεις, Χορηγήσεις, Πληρωμές, Trade Finance, Γενική Λογιστική», καθώς και το σύστημα αποτροπής ξεπλύματος χρήματος POSEIDON AML, τη θέση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, καθώς αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της σε όλα τα σημεία επαφή με τον πελάτη (καταστήματα, web bankingmobile banking) και βελτιώνει την εμπειρία χρήσης των πελατών της.

Επιπλέον, με το λανσάρισμα της εφαρμογής Artemis Mobile Banking αλλά και του Apollo web banking, η Τράπεζα προσφέρει στους πελάτες της ψηφιακή τραπεζική βασισμένη στις τελευταίες παγκόσμιες τάσεις, με υψηλό επίπεδο ασφάλειας, εύκολη πλοήγηση, σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητες εξατομικευμένης εμφάνισης και επιπλέον επιλογές συναλλαγών πέρα από τις βασικές όπως: επιχειρηματικές λειτουργίες, συναλλαγές και πληροφόρηση για σχεδόν το σύνολο των διαθέσιμων τραπεζικών προϊόντων (καταθέσεις, δάνεια, επιταγές, κάρτες, πληρωμές κ.α.).